Aby uchroni? ?wiat przed g?odem, naukowcy próbuj? ingerowa? w z?o?one zale?no?ci ??cz?ce ro?liny z mikroorganizmami, szkodnikami, sk?adnikami od?ywczymi i innymi elementami fitobiomu.

Stymulowanie mózgu impulsami magnetycznymi podczas pomiaru jego elektrycznej aktywno?ci okazuje si? wiarygodnym sposobem na stwierdzenie, czy badany jest ?wiadomy. 

1
2345678910»
Warto przeczyta?
Chwila bez biologii… nie istnieje. W nas i wokó? nas kipi ?ycie. Dlaczego by wobec tego nie pozna? go bli?ej, najlepiej we w?asnym laboratorium? By nie si?ga? daleko, mo?na zacz?? od siebie.
?
Logowanie

Nazwa u?ytkownika

Has?o

dodano:
北京赛车pk10计划软件 北京赛车万能6码计划